Thursday, September 6, 2012

Rasgulla With Ice-Cream Recipe

साहित्य :
  • Vanilla Ice-Cream १ कप 
  • २ रसगुल्ले 
  • ३-४ चमचे रुअफझा (Rooh Afza)
  • लाल गुलाबाच्या पाकळ्या सजावटी साठी 
कृती :

एका सर्विग बाऊलमध्ये २ रसगुल्ले घ्या(रस्गुल्ल्यातल पाणी दाबून काढून टाका.).त्यात Vanilla Ice cream टाका.नंतर त्यावर २-३ चमचे रुअफझा टाका. आणि मग लाल गुलाबाच्या पाकळीने सजावट  करा.

टिप :
  रुअफझा ऐवजी स्ट्रोबेरी /ऑरेग/मांगो जेली ने सजवू शकतो. आणि मग त्या नुसार स्ट्रोबेरी / संत्री /   आंब्याच्या फोडीने सजवू शकतो.

No comments:

Post a Comment