Some Important Tips !


  English Version :

 •   Always use scissors to cut coriander, chilly or other green leafy vegetables
 •   To prevent vitamins and minerals of coriander, cut it some time before having food
 •   To reduce smell of cabbage and cauliflower use a bread's small piece while cooking
 •   To prevent rashes on potatoes while cooking put some salt in it
 •   To maintain oil for longer duration put some pieces of jaggery in it

   Marathi Version :

 • कोथिंबीर, मिरची व इतर पालेभाज्या कापताना कात्रीचा वापर करावा.
 • कोथिंबीर मधील जीवनसत्वे राखण्यासाठी ते जेवणाच्या काही वेळा पूर्वी कापावे.
 • कोबी आणि कौलीफ्लावरचा वास घालवण्याकरिता शिजवताना त्यात पावाचा तुकडा टाकावा. (जेवण वाढताना पावाचा तुकडा काढू शकता)
 • भाजीतील तिखटपणा कमी करण्यासाठी थोडे दही किंवा आंबट पदार्थांचा वापर करावा.
 • बटाट्यांना चिरा पडू नये म्हणून शिजवताना त्यात थोडे मीठ घालावे.
 • तेलात थोडे गुळाचे तुकडे ठेवल्याने तेल जास्त काळ टिकते.

  

No comments:

Post a Comment